Person: Kleainetos son of Epikratos from Argos (Argeia)

Person ID: 1030
Name: Kleainetos
Father's Name: Epikratos
Place of Origin: Argos (Argeia)
Date Range: -350 to -325
List of Festivals:
Asklepia in Epidauros (Epidauria)
Lykaia in (Arkadia)
Nemea in Argos (Argeia)
Pythia in Delphi (Phokis)
List of Events:
Lykaia in (Arkadia) on ( -359 to -325 )
Nemea in Argos (Argeia) on ( -359 to -325 )
Asklepia in Epidauros (Epidauria) on ( -350 to -325 )
Asklepia in Epidauros (Epidauria) on ( -350 to -325 )
Pythia in Delphi (Phokis) on ( -350 to -325 )
List of Disciplines:
running: ___
running: hoplites dromos
running: stadion
running: stadion?
List of References:
P. Charneux, BCH 109 (1985), pp.357-358
SEG 35.267
List of Prosopographies:
Strasser (2001), no. 84
Sève (1993), no. 22
Kostouros (2008), no. 88