Prosopography:

Prosopography ID: 10513
Prosopography:
Person: Agathokles son of Ptolemaios from Chalkis (Euboia)