Festival: Erotideia kai Kaisareia/Mouseia kai Sebasteia Iulia in Thespiai (Boiotia)

Festival ID: 1414
Festival Name: Erotideia kai Kaisareia/Mouseia kai Sebasteia Iulia
Festival Place: Thespiai (Boiotia)