Person: Anatellon from Hermopolis? (Egypt)

Person ID: 109
Name: Anatellon
Alternative Name: Hermeinos
Place of Origin: Hermopolis? (Egypt)
Date Range: 200 to 200
List of Festivals:
___ in Hermopolis? (Egypt)
List of Events:
___ in Hermopolis? (Egypt) on ( ? to ? )
List of Disciplines:
combat sports: pale
Comment: Prosopographies: Perpillou-Thomas 216 Source: SB1, 678, 8