Person: Gaius son of Gaius from Kyme (Aiolis)

Person ID: 11580
Name: Gaius
Alternative Name: Pistos
Father's Name: Gaius
Place of Origin: Kyme (Aiolis)
Honorary Citizen of:
Kyzikos (Mysia)
List of Festivals:
Balbilleia in Ephesos (Ionia)
Hadrianeia Olympia Koinon Asias in Kyzikos (Mysia)
List of Events:
Hadrianeia Olympia Koinon Asias in Kyzikos (Mysia) on ( 179 to 181 )
Balbilleia in Ephesos (Ionia) on ( 179 to 210 )
Balbilleia in Ephesos (Ionia) on ( 179 to 210 )
List of Disciplines:
combat sports: pale
combat sports: pankration
List of References:
CIG 3675 = IGR IV 162
List of Prosopographies:
Moretti (1954), no. 1
Gouw (2009), p. 212
Strasser (2021), no. 105