Person: Epikrates son of Diogenes from Chalkis ( Euboia)

Person ID: 9360
Name: Epikrates
Father's Name: Diogenes
Place of Origin: Chalkis ( Euboia)
List of Festivals:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
List of Events:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -85 to -80 )
List of Disciplines:
pentathlon: pentathlon
List of References:
I.Oropos 523
List of Prosopographies:
Mannheim ID 400