Place: Apollonia (Epirus)

Place ID: 16244
Place Name: Apollonia
Region Name: Epirus
List of Festivals:
Kaisareia