Place: (Egypt)

Place ID: 432
Place Name:
Region Name: Egypt
List of "Native Sons":
Optatos
Eudaimon
Aurelius Phoebammon son of Poseidonios
Dionysios
Anoubion son of Herakleides?
Links:
Pleiades