Place: Pergamon? (Mysia?)

Place ID: 4480
Place Name: Pergamon?
Region Name: Mysia?
List of "Native Sons":
[---]ppos /Philippos?
List of Festivals:
Augousteia