Place: Erythrai (Ionia)

Place ID: 51
Place Name: Erythrai
Region Name: Ionia
List of "Native Sons":
Marcus Aurelius Nikomachos
Epitherses son of Metrodoros
Aristomache
Lenaios son of Prytanis
List of Festivals:
Dionysia kai Seleukeia
Links:
Pleiades
Trismegistos