Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 222

Prosopography ID: 143
Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 222
Person: Ariston (Harpokrammon) from Hermopolis? (Egypt)