Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 235

Prosopography ID: 163
Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 235
Person: Aurelius Leonides (Dionysios) son of Apollonios from Memphis? (Egypt)