Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 241

Prosopography ID: 367
Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 241
Person: Aurelius Phoibammon son of Posidonios from Hermopolis Magna (Egypt)