Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 242

Prosopography ID: 536
Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 242
Person: Achilleus from Alexandria (Egypt)