Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 243

Prosopography ID: 928
Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 243
Person: Achilleus son of Inaroous from Hermopolis? (Egypt)