Prosopography: Farrington (2012), no. 5.3

Prosopography ID: 940
Prosopography: Farrington (2012), no. 5.3
Person: Aristodamos/Aristodemos son of Thrasis from Elis (Elis)