Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 248

Prosopography ID: 987
Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 248
Person: Besas from Lykopolis (Egypt)