Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 250

Prosopography ID: 990
Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 250
Person: Glykon son of Glykon from Thyateira (Lydia)