Person: Tatianos son of Metrophanes from Caesarea Germanice (Bithynia)

Person ID: 10947
Name: Tatianos
Father's Name: Metrophanes
Place of Origin: Caesarea Germanice (Bithynia)
Honorary Citizen of:
Nikomedia (Bithynia)
Kaisareia Tralleis (Caria)
Kyzikos (Mysia)
Ephesos (Ionia)
Pergamon (Mysia)
List of Festivals:
___ in Kaisareia Tralleis (Caria)
___ in Sparta (Lakonia)
___ in ? (?)
Augousteia in Pergamon (Mysia)
Balbilleia in Ephesos (Ionia)
Epheseia ta megala in Ephesos (Ionia)
Hadriana Olympia in Kyzikos (Mysia)
Hadrianeia in Ephesos (Ionia)
Koinon Bithynias in Nikomedeia (Bithynia)
Sebasta in Neapolis (Italy)
Traianeia in Pergamon (Mysia)
List of Events:
___ in ? (?) on ( 180 to 220 )
___ in ? (?) on ( 180 to 230 )
Epheseia ta megala in Ephesos (Ionia) on ( 180 to 220 )
___ in Sparta (Lakonia) on ( 170 to 220 )
Balbilleia in Ephesos (Ionia) on ( 180 to 220 )
Traianeia in Pergamon (Mysia) on ( 180 to 230 )
___ in Kaisareia Tralleis (Caria) on ( 180 to 230 )
Hadriana Olympia in Kyzikos (Mysia) on ( 180 to 230 )
Koinon Bithynias in Nikomedeia (Bithynia) on ( 180 to 230 )
Hadrianeia in Ephesos (Ionia) on ( 180 to 230 )
Augousteia in Pergamon (Mysia) on ( 180 to 230 )
Augousteia in Pergamon (Mysia) on ( 180 to 230 )
Augousteia in Pergamon (Mysia) on ( 180 to 230 )
Augousteia in Pergamon (Mysia) on ( 180 to 230 )
Sebasta in Neapolis (Italy) on ( 180 to 230 )
List of Disciplines:
running: dolichos
List of Agonistic Titles:
paradoxos
hieronikes
List of References:
Corsten, AST 9 (1991), pp. 224-226 = SEG 40.1141
Corsten, EA 15 (1990), pp. 34-36
List of Prosopographies:
Gouw (2009), no. 139
Strasser (2021), no. 72