Person: Gaius Genykios Zenon

Person ID: 85
Name: Gaius Genykios Zenon
List of Festivals:
Kaisareia Isthmia in Corinth (Corinthia)
List of Events:
Kaisareia Isthmia in Corinth (Corinthia) on ( 3 to 3 )
Kaisareia Isthmia in Corinth (Corinthia) on ( 3 to 3 )
List of Disciplines:
music: aulesis
List of Agonistic Titles:
isthmionikes
List of References:
Corinth 8.1, 14
List of Prosopographies:
Farrington (2012), no. 1.121
Comment: Origin unknown; no entry in LGPN.