Person: Pythokritos son of Kallinikos from Sikyon (Sykionia)

Person ID: 907
Name: Pythokritos
Father's Name: Kallinikos
Place of Origin: Sikyon (Sykionia)
Date Range: -574 to -554
List of Festivals:
Pythia in Delphi (Phokis)
List of Events:
Pythia in Delphi (Phokis) on ( -574 to -554 )
Pythia in Delphi (Phokis) on ( -574 to -554 )
Pythia in Delphi (Phokis) on ( -574 to -554 )
Pythia in Delphi (Phokis) on ( -574 to -554 )
Pythia in Delphi (Phokis) on ( -574 to -554 )
Pythia in Delphi (Phokis) on ( -574 to -554 )
List of Disciplines:
music: aulesis
List of References:
Paus. 6.14.9-10
List of Prosopographies:
Strasser (2001), no. 11